SEZONI I RI 2022 Prej 14.03. deri 31.08.2022 (apo deri në shpenzim të stoqeve)
#NDËRTOJMËSËBASHKU
Programi i besnikërisë ka përfunduar 31.08.2022 Për më shumë informacion telefononi 049/629 600

Për më shumë
informacion kontaktoni

049 629 600 Orari i punës i qendrës së thirrjeve:
ditë pune
nga 9 deri 17
gjatë tërë kohëzgjatjes së promocionit