SEZONI I RI 2022 Prej 14.03. deri 31.08.2022 (apo deri në shpenzim të stoqeve)
#NDËRTOJMËSËBASHKU

REGJISTRIMI

Kur regjistroheni, fjalëkalimi juaj do të ju dërgohet me SMS në numrin e telefonit që keni dhënë gjatë regjistrimit

Për më shumë informata lidhur me kushtet e mbrojtjes së të dhënave personale, klikoni në vegëzën https://loyalty.ceresit.al/

Për më shumë
informacion kontaktoni

049 629 600 Orari i punës i qendrës së thirrjeve:
ditë pune
nga 9 deri 17
gjatë tërë kohëzgjatjes së promocionit