SEZONI I RI 2022 Prej 14.03. deri 31.08.2022 (apo deri në shpenzim të stoqeve)
#NDËRTOJMËSËBASHKU
PROGRAMI I BESNIKËRISË 2022 ka përfunduar.
Per te gjitha pyetjet mund te na kontaktoni ne 049 701 666.