SEZONI I RI 2022 Prej 14.03. deri 31.08.2022 (apo deri në shpenzim të stoqeve)
#NDËRTOJMËSËBASHKU

ZGJIDH MËNYRËN
E REGJISTRIMIT:

CERESIT
UNË (hapësirë) emri dhe mbiemri, adresa për dërgimin e dhuratave dhe dyqaneve,CER(hapësirë)KODI në numrin 51666

Për regjistrim të suksesshëm, vendos kodin e parë të produktit dhe të pajtohesh me kushtet për mbrojtjen e të dhënave personale. Gjatë regjistrimit llogariten edhe poenët e parë, varësisht prej produktit në fjalë.

PAS REGJISTRIMIT, KODET MUND TË DËRGOHEN SI NË VIJIM:

  • Përmes aplikacionit mobil Ceresit pa pagesë
  • Pa pagesë përmes ueb faqes www.ceresit.al
  • Me porosi SMS: CER(hapësirë)KODI në numrin 51666

Këto janë rregullat e promocionit:

RREGULLAT E PROMOCIONIT

Me 100, 150, 250, 500, 800 apo 2000 pikë të mbledhura, TË PRESIN DHURATA TË VLEFSHME!

2 pikë

5 pikë

10 pikë

Sasitë e dhuratave janë të kufizuara! Cmimi për një SMS është i njejtë për të gjithë operatorët e tel efonisë mobile (0,06 eur përfshirë tvsh-në). Aksioni vlenë në të gjithë territorin e Kosovës për operatorët VALA dhe IPKO.